Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Záměr obce, záměr pachtu vodního díla

Záměr pachtu vodního díla s názvem:

  1.  „Vodovod Dobratice II – SO 23, 32“, které představuje vodovod v délce 2702,51 m, DN 100 z materiálu PVC, vodovod v délce 876,43 m, DN 80 z materiálu PVC, vodovod v délce 0,3 m, DN 80 z materiálu PE, vodovod v délce 0,19 m, DN 50 z materiálu PE.
  2. „Dobratice – dokončení vodovodu, zásobování lokality Amerika“, které představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 1325,58 m, DN 80 z materiálu PVC, vodovod v délce dle geodetického zaměření 1907,24 m, DN 50 z materiálu PE a ATS.
  3. „Dobratice, vodovodní řad PE DN 80“, které představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 84,43 m, DN 80 z materiálu PE.
  4. Vodovodní řad v délce dle společného povolení 537,0 m, DN 80 z materiálu HDPE 100 RC.
  5. „Vodovod, k.ú. Dobratice“, které představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 140,3 m, DN 50 z materiálu PE a vodovod v délce dle geodetického zaměření 118,08 m, DN 40 z materiálu PE.

Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie