Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Dobratice

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí předány aktualizované údaje o nemovitých věcech, uvedených v § 65 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1.8.2022  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie