Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Svazek obcí Region Slezská brána – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2025

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách DSO (https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty) a v listinné podobě je dokument k nahlédnutí na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie