Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Sdružení obcí povodí Morávky: Oznámení o zveřejnění dokumentů

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty. Jedná se o rozpočtové provizorium, návrh rozpočtu,  schválený rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet.

Uvedené materiály jsou zveřejněny na webových stránkách svazku, http://sopm.cz/, v sekci Mikroregion, podsekci Informační deska.

V listinné podobě je možno nahlédnout u účetní svazku na adrese Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie