Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Svazek obcí Region Slezská brána Paskov – rozpočtové opaření č. 4/2022, oznámení o zveřejnění

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána

OZNÁMENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že:

Závěrečný účet za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána na rok 2021 zveřejněno od 16.06.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 zveřejněno od 07.07.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 zveřejněno od 22.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 zveřejněno od 01.12.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 zveřejněno od 10.01.2023

Rozpočet na rok 2023 zveřejněn od 1.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025 zveřejněn od 01.12.2022

jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána:

https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty

a v listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na adrese:

Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.1.2023

Aktualizováno dne 11.01.2023  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie