Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Opatření obecné povahy – kontrola státních hranic se Slovenskem

Opatření obecné povahy v souvislosti s prodloužením kontrol státních hranic se Slovenskem, nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 4.2. 2023 do 23:59. Viz níže přiložený soubor.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie