Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Aktualizované oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Region Slezská brána

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána

OZNÁMENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že:

Rozpočtové opatření č. 1/2023 zveřejněno od 23.03.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 zveřejněno od 02.05.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023 zveřejněno od 15.09.2023

Závěrečný účet za rok 2022 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána na rok 2022 zveřejněno od 27.06.2023

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2026 zveřejněn od 08.12.2023

Rozpočet na rok 2024 zveřejněn od 8.12.2023

jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána:

https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty

a v listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na adrese:

Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.12.2023

Aktualizováno dne 08.12.2023  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie