Domů » O obci » Projekty obce » Dokončení a kolaudace „Vodovodu dolní kravín“

V loňském roce se nám podařilo realizovat rozšíření vodovodního řadu s pracovním názvem „Vodovod dolní kravín“ a 8. března 2023 jsme obdrželi kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby.

Cílem projektu bylo zlepšení zásobování obyvatel v dané lokalitě pitnou vodou, ať už jde o stávající stavby, nebo novostavby, případně provozovny.

Délka vodovodu je 537 m. Celková cena vodovodu činila 1 484 359,38 Kč, z toho 984 110,44 Kč pokryla dotace Moravskoslezského kraje, z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“.

Děkuji všem, kteří se na stavbě vodovodu podíleli.

Radovan Otipka, starosta obce  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie