Domů » Archiv podle kategorie Projekty obce

Úprava areálu mateřské školy Dobratice

Projekt „Úprava veřejného prostranství v areálu Mateřské školy Dobratice – herní prvky“ byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova vyhlášeného v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.
Stávající veřejné prostranství areálu MŠ Dobratice už nevyhovovalo současnému provozu mateřské školy a veřejnosti. Proto hlavním cílem projektu bylo vybudovat plnohodnotný herní prostor pro děti předškolního věku.
...
Čtěte více

Žádost o poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce Dobratice na vybudování domovní čistírny odpadních vod

Tímto zveřejňujeme aktualizovanou žádost o poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce Dobratice na vybudování DČOV.


...
Čtěte více

Kotlíkové půjčky – Vyhlášení programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje – výzva k podání žádostí

Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie