Domů » O obci » Informace » Úprava areálu mateřské školy Dobratice

Projekt „Úprava veřejného prostranství v areálu Mateřské školy Dobratice – herní prvky“ byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova vyhlášeného v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.

Stávající veřejné prostranství areálu MŠ Dobratice už nevyhovovalo současnému provozu mateřské školy a veřejnosti. Proto hlavním cílem projektu bylo vybudovat plnohodnotný herní prostor pro děti předškolního věku. Vytvořit kvalitní veřejné prostranství v okolí mateřské školy, a to jak po stránce funkční, estetické i vzdělávací.

Výsledkem projektu je zrekonstruované veřejné prostranství formou vybudování nového herního prostoru a základního venkovního mobiliáře (2 ks laviček, 1 ks stůl k lavičkám a 1 ks venkovní koš), jež povede k dílčím cílům projektu.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie