Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Magistrát města Frýdku-Místku: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace 3C p.č. 269/7 k.ú. Bukovice u Dobratic

Jedná se o úplnou uzavírku místní komunikace v části obce Bukovice – směr Nižní Lhoty, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Rekonstrukce propustku P37 v termímu od 1.4.2024 do 30.7.2024  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie