Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Magistrát města Frýdku-Místku, Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK 10C parc. č. 441 k.ú.- Bukovice u Dobratic spočívající v osazení dopravní značení a dopravní zařízení, viz příloha  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie