Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Archiv podle kategorie Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (Stránka 2)

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost čj. 518/2020
odpověď na žádost čj. 518/2020
Požadovaná kopie Rozpočtu byla žadateli zaslána na adresu trvalého bydliště.


...
Čtěte více

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie