Domů » Archiv podle kategorie Služby občanům (Stránka 5)

Dobratický hřbitov

Evidenci hrobových míst vede účetní obce Dobratice, paní Vladana Marynčáková, kontakt: 558 651 254.
Výkopové práce provádí pro obec Dobratice pan Neussar, kontakt:  723 149 500.
 
Zde je odkaz na Řád veřejného pohřebiště  http://www.dobratice.cz/2006/06/378964
 
CENÍK  pro veřejné pohřebiště obce Dobratice   účinný od 1.1.2017
Nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem:
  1. Cena za nájem pozemků – místa na pohřebišti
V souladu s Výměrem MF ČR č.
...
Čtěte více

Místní knihovna

Sídlo :  budova Základní školy v Dobraticích, čp. 58, přízemí.
Provozní doba: úterý 12:30 – 17:30 hodin
Knihovnice: Mgr. Martina Řehová
Webové stránky knihovny
 


...
Čtěte více