Domů » O obci » Informace » Sběrné místo Dobratice je v provozu

Nejbližší termín provozu je 29. dubna 2020 od 15 – 17 hodin a dál dle stanoveného ročního rozpisu v kalendáři.

Bezpečnostní pravidla v souvislosti s možnou nákazou coronavirem platí také pro dovážení odpadů na sběrná místa, děkujeme za respektování níže uvedených opatření.

  • vjezd bude umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy sběrného místa,
  • zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy sběrného místa,
  • vstup do prostoru sběrného místa bude umožněn zákazníkům jen s ochranou úst i nosu, doporučujeme použít i rukavice,
  • prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy i ostatních zákazníků sběrného místa minimálně 2 metry.


  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie