Domů » O obci » Informace » Tisková zpráva ke kotlíkovým půjčkám

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=84, na konci stránky je uveden i odkaz na výzvu a prezentaci.

 

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie