Domů » O obci » Informace » Plánovaná oprava komunikací v obci – dopravní omezení


 

Ve dnech od 2. do 10. září 2019 proběhne v naší obci plánovaná oprava dvou místních komunikací, a to od obchodu pana Radka Cichého směrem na Hranice, kde pak bude pokračovat za esíčkem od Hranic směrem na Bukovice a bude končit za mostem přes vodní tok Holčina.

Ve dnech 3. – 5. září proběhne příprava, tj. frézování, vyrovnávání, postřik. V těchto dnech bude komunikace sice průjezdná, ale doporučujeme se úsekům raději vyhnout. V pátek dne 6. září pak bude na připravený povrch položena 6 cm vrstva nového asfaltu, a to v úseku od Hranic směrem na Bukovice. V pondělí 9. září pak bude pokládán nový koberec v úseku od obchodu směrem na Hranice.

V době pokládky, tj. 6. září a 9. září budou dotčené komunikace uzavřeny.

Pokud by se na plánovaném harmonogramu něco změnilo, dáme vám vědět, ale doporučujeme všem nekomplikovat dopravu sobě ani realizační firmě a po plánovanou dobu se předmětným místním komunikacím raději vyhnout.

 

Alena Kacířová

starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie