Domů » O obci » Informace » Doporučení k aktuální epidemiologické situaci – KORONAVIRUS

V přiloženém souboru zveřejňujeme doplňující informace a doporučení, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie