Domů » O obci » Informace » Slezská Diakonie zve na besedu “ O životě s demencí“ 9.4.2024 v Kulturním domě v Těrlicku

Zveme občany obcí Pobeskydí na besedu, která je zaměřena na problematiku syndromu demence. Tato akce a všechny, které v budoucnu budeme realizovat jsou v rámci nového projektu Slezské diakonie s názvem Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji (DFC). Projekt nemá charakter sociální služby ani sociální práce, jde mu o bourání bariér v této problematice formou vzdělávání široké veřejnosti (úředníci, podnikatelé, rodinné příslušníky aj.) a pomoci pečujícím a jejich blízkým žijícím s demencí. Projekt nabízí pro všechny občany (nejen pečující) Pobeskydí bezplatné besedy a pro pečující svépomocné skupiny a individuální konzultace s odborníky (psycholog, facilitátor komunikace pro lidi žijící s demencí a jejich rodiny) a dobrovolníky.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie