Domů » O obci » Územní plán Dobratice – po změně č. 1

Územní plán obce Dobratic byl projednán a vydán formou opatření obecné povahy na zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 14.10.2009 a účinnosti nabyl dne 01.11.2009.

Změna č. 1 Územního plánu Dobratice byla projednána a vydána formou opatření obecné povahy dne 14.05.2012 a byla vyhlášena dne 15.05.2012 s účinností od 01.06.2012.

1_ZAKL_CLENENI4.pdf
1_ZAKL_CLENENI-legenda3.pdf
2_HLV4.pdf
2_HLV-legenda3.pdf
3_DOPRAVA4.pdf
3_DOPRAVA-legenda3.pdf
4_VODA3.pdf
4_VODA-legenda2.pdf
5_ENERGETIKA4.pdf
5_ENERGETIKA-legenda3.pdf
7_KOORDINACNI4.pdf
7_KOORDINACNI-legenda3.pdf
8_ZPF4.pdf
8_ZPF-legenda3.pdf
9_SVZ3.pdf
9_SVZ-legenda3.pdf