Domů » O obci » Informace » Slezská diakonie, Podpora pečujících osob v Pobeskydí – pozvánka na workshop

V boji proti dekubitům, čili jak předcházet vzniku proleženin a jak o ně správně pečovat