Domů » O obci » Informace » Slezská diakonie, Podpora pečujících osob v Pobeskydí – pozvánka na workshop

V boji proti dekubitům, čili jak předcházet vzniku proleženin a jak o ně správně pečovat  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie