Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy mostu M07 přes VT Zbojičný

na silnici III/04821 a místních komunikacích v k.ú. Dobratice z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK a vyznačení objízdné trasy při provádění stavby „Rekonstrukce mostu M 07 přes vodní tok Zbojičný“

...
Čtěte více

Svazek obcí Region Slezská brána – oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2018

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Rozpočtové opatření č. 4/2018 Svazku obcí Region Slezská brána,  je zveřejněno v elektronické podobě na:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnut na adrese: Nádražní 38,
...
Čtěte více

Výzva k podání nabídky na „Zpracování projektové dokumentace na opravu místních komunikací 2C a 3C“