Domů » O obci » Kronika » Obec před padesáti léty – kronikářský záznam z roku 1960

 

Kronikářský záznam pana Jana Stříže, který psal Obecní kroniku od r. 1952. Kronikář Jan Stříž doplnil údaje v Obecní kronice z období před I. světovou válkou, stručně a pečlivě popsal dobu první republiky, okupace a dobu poválečnou.V kronikářských záznamech pokračoval až do roku 1960. Ve svém posledním kronikářském záznamu z roku 1960 čtenáře seznamuje s politickým a kulturním děním v obci, životě ve škole, produkci JZD, cenách potravin a spotřebního zboží té doby, počasí apod. Více se dočtete v doslovném přepisu v příloze.
Rok-1960.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie