Domů » O obci » Historie obce » Noc kostelů v Dobraticích

I v letošním roce, kdy kostel sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích slaví 150 let od zahájení stavby, připravila dobratická farnost v pátek 24. května program na Noc kostelů. V odpoledních hodinách jsme měli možnost prohlédnout si věž kostela, zvony a půdní prostory. Pro nás, kteří jsme znali tyto prostory z 50 – 60tých let minulého století, to bylo zajímavé osvěžení vzpomínek a možnost srovnání nového s „historií“, a to i přes problémy s fyzickou kondicí při výstupu do těchto objektů. Prohlídky interiéru kostela zajišťoval P. Jan Wojnar s odborným výkladem nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Poté následovala májová pobožnost a mše svatá. Od osmé hodiny večerní jsme si poslechli varhanní hudbu v podání paní Carbolové s možností prohlídky krásných varhan. No a pak již následovala volná prohlídka dalších míst kostela – velmi zajímavá byla výstava liturgických a historických předmětů, opět s odborným výkladem.
Následující adorací, požehnáním Dobraticím a okolním obcím byla Noc kostelů ukončena. Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří Noc kostelů připravovali, pomáhali při její realizaci a také dbali na bezpečnost účastníků. Všem zájemcům umožnili prohlédnout si i ty prostory kostela, kam se běžně nedostanou, dovědět se více o jeho historii, památkách a zajímavostech prožít příjemné chvíle při poslechu varhanní hudby.

Břetislav Blahut
Kronikář obce  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie