Domů » O obci » Informace » Oprava mostu M 09 přes vodní tok Zbojičný – úplná uzavírka provozu na části místní komunikace

Informujeme občany o úplné uzavírce provozu na části místní komunikace 10 C v obci Dobratice, z důvodu rekonstrukce mostu M 09 přes vodní  tok Zbojičný  (jedná se o druhý most ve směru od Harendy na Komorní Lhotku)

Termín uzavírky:   od 9. května 2018   od 05:00 hodin  (středa),   do 30. června 2018 do 20:00 hodin  (sobota)

Silniční provoz bude veden pomocí dopravního značení.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie