Domů » O obci » Informace » Zájezd pro seniory z Dobratic

Dne 7.8.2018: INFORMUJEME SENIORY, ŽE ZÁJEZD JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.

 

Sociální komise při OÚ v Dobraticích pořádá v pátek  7. září 2018, již tradiční „ Z á j e z d    p r o   s e n i o r y.“

Odjezd od obecního úřadu je v 7:30 hodin.

Tentokrát pojedeme na Státní zámek Raduň, poté bude následovat cesta do města Opavy, kde navštívíme expoziční areál Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea.

Po prohlídce muzea budeme mít individuální volno, abychom si mohli zarelaxovat v některé z kavárniček a poznat krásu města po svém.

Vstupné činí na osobu do 65 let 150 Kč, nad 65 let 110 Kč. Mějte, prosím, připraven přesný finanční obnos, který budu vybírat v autobuse.

Počet míst v autobuse je omezen, proto se co nejdříve přihlaste na Obecní úřad, telefon 558 651 254, 734 159 585,  nejpozději do 31. srpna 2018.

 

Na setkání s Vámi se těší Ivona Bortlíčková  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie