Domů » O obci » Informace » Informace o provádění průzkumných prací 21. – 22.11. 2018, žádost občanům o spolupráci

Obec Dobratice objednala u společnosti Hageo s.r.o. zpracování Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Dobratice. Výsledkem této studie bude mj. návrh způsobu čištění odpadních vod z rodinných domků. V současné době probíhá mapování stávajícího stavu, proto budou ve dnech 21.11.-22.11.2018 pracovníci společnosti HAGEO s.r.o. provádět v centrální části obce (podél hlavní komunikace) pasportizaci vodních děl. Budou zjišťovat informace od občanů ohledně vlastnictví studny a formy likvidace odpadních vod za účelem vypracování studie nakládání s vodami v obci Dobratice. V případě existence studny budou v přístupných dílech zaměřeny úrovně hladiny podzemní vody a hloubky studní.

Ve vybraných částech pak budou rovněž zjišťovat možnost provedení dočasných průzkumných vrtů pro ověření skladby horninového prostředí a realizace vsakovacích zkoušek. Údaje budou využity pouze pro vypracování této studie, nebudou předávány třetím osobám.

V případě zájmu je možné požadované informace (existence studny, forma likvidace odpadních vod, jméno, adresa) zaslat na email: ostrava@hageo.cz

V případě dotazů se můžete informovat u paní Ivany Ondrašíkové, která zajišťuje práce za společnost HAGEO s.r.o., Jílová 1355/4, 702 00 Ostrava-Přívoz, mobil: +420 739 609 004,     e-mail: ostrava@hageo.cz , http://www.hageo.cz

 

Vzhledem k nutnosti vyřešit problém čištění odpadních vod v obci, žádáme občany o spolupráci a děkujeme za ni.

Alena Kacířová, starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie