Domů » O obci » Informace » Změna, která se týká oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku

Sociálně-právní ochrana dětí se nyní nachází v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku na ulici Palackého 115 ve Frýdku-Místku

V návaznosti na uskutečněné stavební úpravy celého rozlehlého objektu budovy na ul. Palackého 115 ve Frýdku-Místku, kde se nachází současně některé útvary Magistrátu města Frýdku-Místku a dále také zde sídlí Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, došlo od 12. prosince 2018 k nové dislokaci oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku.

K uvedenému oddělení mají nyní klienti a ostatní občané přístup pouze hlavním vchodem do budovy Okresní správy sociálního zabezpečení situovaným z ulice Palackého (ze směru podélného parkoviště před budovou Palackého 115). Oddělení sociálně-právní ochrany se nachází  ve 2. a 3. nadzemním podlaží v části budovy Palackého 115 ve Frýdku-Místku užívané zdejší okresní správou. Úřední hodiny se nemění a jsou nadále stanoveny v pondělí od 8.00 hod. do 17.00 hod., ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., ve čtvrtek od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Bližší informace o umístění zmíněného oddělení získají návštěvníci přímo u vstupu v informační kanceláři okresní správy nebo na tel. 558 604 700 nebo se mohou případně telefonicky předem také informovat na recepci Magistrátu Frýdku-Místku na ul. Palackého 115 ve Frýdku-Místku na tel. 558 609 444, případně na sekretariátu odboru sociální péče v téže budově, tel. 558 609 651.

 Přístup na další oddělení odboru sociální péče  – oddělení sociálního poradenství pro mládež (kurátoru pro mládež), oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou, sekretariát a vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku zůstává stejný. Tedy přes hlavní vstup do části objektu Palackého 115 ve Frýdku-Místku, který slouží pro Magistrát města Frýdku-Místku (boční vstup situovaný od ulice Politických obětí ve Frýdku-Místku).

 

Odbor sociální péče, Magistrátu města Frýdku-Místku

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie