Domů » O obci » Informace » Preventivní projekt Policie ČR – „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“

 odkaz na internetové stránky , kde jsou obsaženy informace

http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč