Domů » O obci » Informace » Město Příbor, Oznámení o konání veřejného licitačního řízení – prodej pozemků

Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku v současné době připravuje prodej 35 pozemků určených pro stavbu rodinných domů.  Tímto zveřejňuje „Oznámení o konání veřejného licitačního řízení“  a „Pozvánku“,

viz. níže přiložené soubory.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie