Domů » O obci » Informace » Tříkrálová sbírka 2019 v obci Dobratice

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.

„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým rokem. Ze starého si bere poselství Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že spolu s námi tento most staví a všem dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo v Dobraticích vybrat krásných 50 256 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné.

Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019.

 

Za Charitu Frýdek-Místek

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky

     • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

      Logo Evropské unie