Domů » O obci » Informace » Kotlíkové dotace potřetí a zřejmě i naposledy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje vyhlášení třetí výzvy Kotlíkových dotací a podle informací to bude výzva poslední. Výzva na podávání žádostí o dotaci má být vyhlášena 10. dubna 2019, žádosti budou přijímány od 13. května 2019, výměna musí proběhnout do 31.října 2020.

Pokud provozujete starý kotel na pevná paliva v tzv. první nebo druhé emisní třídě, můžete ho s dotací vyměnit za tepelné čerpadlo (dotace 135 tis. Kč), plynový kondenzační kotel ( dotace 110 tis. Kč), kotel na biomasu s ručním podáváním (dotace 115 tis. Kč) nebo kotel na biomasu s automatickým podáváním paliva (dotace 135 tis. Kč).

Staré kotle 1. a 2. emisní třídy nebude možné od září 2022 provozovat, v opačném případě hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Od roku 2016 je potřeba mít na provozovaný kotel na pevná paliva revizi, a tu co 3 roky obnovit. Pokud někdo nemá platnou revizi, vystavuje se riziku pokuty do výše 20 tis. Kč. Ministerstvo životního prostředí současně plánuje zavést centrální registr těchto revizí kotlů na pevná paliva, aby byl každý kouřící kotel dohledatelný.

Z naší obce již využilo dotačních možností na výměnu starých neekologických kotlů 32 domácností. Je otázkou, jestli jsou na změnu legislativy připraveni opravdu všichni. Odhaduje se, že je v České republice provozováno přes 300 tisíc takových nevyhovujících kotlů. Podle výše vyhrazených finančních prostředků se na všechny nedostane.

Chceme proto občany obce na tyto skutečnosti upozornit a nabídnout jim pomoc v případě, že o to projeví zájem. Pomoc může mít formu technickou – odkazem na odborné firmy nebo finanční, když  finanční situace žadatelů neumožňuje výměnu kotle uhradit a dotaci obdržet až následně.

Prosíme tedy všechny občany obce, kteří provozují kotel na pevná paliva první nebo druhé emisní třídy, aby nám do konce února dali tuto skutečnost vědět, a to na tel. čísle 558 651 387 nebo na obec@dobratice.cz. Jsme připraveni vám pomoci.

 

Alena Kacířová, starostka

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie