Domů » O obci » Informace » Vzor Plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem pro volby do Evropského parlamentu 2019  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie