Domů » O obci » Informace » Odložený odpad u kontejnerů na separovaný sběr

Kam s ním?

Dnes dopoledne okolo 11. hodiny někdo odložil u kontejnerů na separovaný sběr u obecního úřadu zbytky sádrokartonů a tři pytle se zbytky sádrokartonů, tmelů a lepidel. Tento odpad není ani papír ani plast. Jedná se o stavební odpad, který si firma nebo občan, který práce prováděl, měl odvézt na skládku, ne je odložit k separovacím kontejnerům – „však on se o náš odpad už někdo postará“. Ano postará, naštěstí jsme pytle uviděli dříve, než stačil jejich obsah rozfoukat vítr, ale za likvidaci tohoto odpadu zaplatíme z naší společné kasy.

Proto vyzýváme toho, kdo práce prováděl nebo pro koho je prováděla firma, ať se k věci postaví čelem a přihlásí se na obecním úřadě.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie