Domů » O obci » Informace » Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel

 

Všechny aktuální informace a letáky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra v části „Související dokumenty“

 https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie