Domů » O obci » Informace » Krátkodobé omezení provozu na okružní cestě kolem průmyslové zóny

Upozorňujeme na plánované krátkodobé omezení provozu na okružní cestě kolem průmyslové zóny v úseku mezi Mobisem a křižovatkou ke hřbitovu v Nošovicích (viz plánek v příloze).

Důvodem jsou velkoplošné vysprávky poškozených úseků této cesty.

Omezení bude probíhat ve dvou etapách:

 

  1. etapa

Neděle, 7. 4. 2019 –  frézování v jednom pruhu (směrem k Mobisu)

Pondělí, 8. 4. 2019 – pokládka živičné vrstvy dopoledne cca od 8:00 hod.

 

  1. etapa

Neděle, 14. 4. 2019 – frézování v jednom pruhu (směrem od Mobisu)

Pondělí, 15. 4. 2019 – pokládka živičné vrstvy dopoledne cca od 8:00 hod.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie