Domů » O obci » Informace » Firma TOZOS spol. s r.o. nabízí k prodeji SKLADOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL v Hnojníku – bez technologického zařízení

Firma TOZOS spol. s r.o. nabízí k prodeji

SKLADOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL v Hnojníku – bez technologického zařízení

(původní využití: sklady a sušička zrnin, v současné době je technologie k sušení neprovozuschopná, bude demontována)

 

Areál se rozkládá na pozemcích parc. č. 490, 491, 492, 493, 494/1 a 494/2, k.ú. Hnojník.

Slouží ke skladování a úpravě zemědělských produktů (obilí). Sestává se z vrátnice s váhou, dvoulodní haly (1 508 m2), jednolodní haly (478 m2), velínu s kotelnou. V areálu na pozemku se nachází zpevněné plochy, je rovinatý a oplocený. Je provedeno napojení na veřejný vodovod, vodovod ze studny, elektrorozvod, odkanalizování do septiku, plynovod je přiveden k pozemku.

Stavby jsou udržované v dobrém technickém stavu.

 

Požadovaná cena za nemovitosti: 6,5 mil. Kč

 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Stejskal – ředitel firmy (radek.stejskal@lukrom.cz, mob.: 737 851 433)

 

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie