Domů » O obci » Informace » Uzavření železničního přejezdu P 8319 v obci Dobratice, místní část Šprochovice

Informujeme občany, že v době od 17.8.2019 do 30.8.2019, bude uzavřen železniční přejed v části obce Šprochovice, z důvodu jeho rekonstrukce.

Objízdná trasa povede po krajské silnici III/04821 a II/648,  a dále po místní komunikaci na parcele č. 982 a 992, k.ú. Dobratice, viz přiložená mapka.

 

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie