Domů » O obci » Informace » Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Dobratice 11.9., 16.9. a 30.9.2019

Ve dnech 11. září 2019, 16. září 2019 a 30. září 2019, vždy od 7:00 do 17:00 hodin.

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Na výše uvedeném odkazu je možno blíže vyhledat, kterých nemovitostí se přerušení dodávky týká.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie