Domů » O obci » Informace » Aktivity seniorů v srpnu

Aktivita důchodců v srpnu

Senioři Klubu důchodců Dobratice se schází 21. srpna u místních rybníků k opékání klobásek. Sešlo se nás 46, počasí nám přálo, i když bylo chladněji.

Popřáli jsme jako obvykle všem oslavencům, kteří se narodili v měsíci červnu až srpnu. Již tradičně nás pohostila paní Šimíková svými koláčky a pobavila humornými vtipnými průpovídkami. Dobrá nálada trvala až do večerních hodin.

Další akci, kterou důchodci absolvovali 29.8.tr. byla exkurze vodního díla Šance na Ostravici. Za nádherného počasí jsme se auty dopravili na místo (31 seniorů), kde nás průvodce nejdříve filmem obeznámil o vodním díle, jeho rekonstrukci hráze, nově vybudovaném informačním centru aj.

Vodní nádrž Šance leží na horním toku řeky Ostravice a byla postavena v roce 1970. Je zásobárnou pitné vody pro Ostravsko a Havířov, slouží také coby ochrana před povodněmi. Sypaná hráz je dlouhá 65 m a nádrž dosahuje hloubky téměř 63 m. Byla zatopena část obce Staré Hamry. Voda z vodní nádrže putuje do úpravny vody v Nové vsi u Frýdlantu n. O. Součásti exkurze byla prohlídka strojírny, stojící uprostřed vodní nádrže a procházka štolou, která je vybudována pod vodní hladinou nádrže. Vodní dílo Šance patří mezi největší vodní díla v rámci České republiky.

Byl to nádherný výlet do přírody obklopený zdravým lesním porostem s přísnou ochranou vodního zdroje. Krásný den jsme zakončili v naši místní hospůdce „Obecník“ na dobré pivečko a vynikající jídlo, které připravila šéfka hospůdky paní Pinkasová se svým kolektivem.

Pár snímků můžete zhlédnout na http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/.

Kohut Jiří, člen KD  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie