Domů » O obci » Informace » Informace k čipování psů

 

Novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., nařizuje od roku 2020 čipování psů. Vyplývá to z ustanovení výše uvedeného zákona, neboť chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině. Přičemž očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován čipováním (dříve tetování). Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Pokud by byl ze strany občanů zájem o čipování psů přímo v obci Dobratice, máme předběžně dohodnuto s MVDr. Igorem Sušovským, že by hromadné čipování psů v obci provedl. Jelikož je nutné, ze strany veterináře, zajistit dostatečný počet čipů, požadujeme sdělení pravděpodobného počtu psů, kteří by byli takto hromadně čipováni. Cena čipu činí předběžně  350 – 400Kč, včetně úkonu. Jako chovatelé byste měli mít k tomuto úkonu platný očkovací průkaz a hlavně vyplněný – informace o zvířeti i majiteli. Do očkovacího průkazu se lepí kód o načipování pejska. Veterinář vám dá u čipování informaci o zavedení zvířete do registru.

V případě zájmu o čipování nahlaste svůj požadavek nejpozději do 30. září 2019 na Obecní úřad Dobratice, a to osobně v kanceláři obecního úřadu, telefonicky na čísle 558 651 387, 558 651 254, nebo e-mailem na obec@dobratice.cz.

Termín čipování psů je dohodnut na středu 9.října 2019 od 16:00 do 17:00 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie