Domů » O obci » Informace » Zájezd seniorů na Slovensko

 

   Komise sociální při OÚ Dobratice uspořádala dne 6.9.2019 pro důchodce již desátý zájezd, tentokrát na Slovensko. Zavítali jsme na zámek v Bojnicích, další zastávkou bylo Kysucké muzeum – skanzen v Bystrici a poslední podívanou byl Slovenský orloj ve Staré Bystrici.

Bojnický zámek patří k nejnavštěvovanějším v celé Evropě. První písemnosti o existenci zámku sahají do roku 1113. Původně byl zámek dřevěný a ve 13. století byl přestavěn na kamenný. Zámek vlastnilo několik šlechtických rodů. Posledním majitelem zámku byl hrabě Pálffy a ten v závěti chtěl, aby zámek byl zpřístupněn veřejnosti (zemřel co by starý mládenec v roce 1908). Na zámku se konají různé společenské akce, svatební obřady aj.

Prohlídka zámku je rozdělena do tří pater, kde je možno k vidění obrazy malířů z různých století, dále nábytek vyřezávaný s různým motivem, či nádoby sklo nebo keramika z různých zemí. V dolní části zámku je hrobka a v nejspodnějších prostorách zámku se nachází jeskyně. Na nádvoří je studna hluboká 26 m sahající až do jeskyně. Když se procházíme zámkem po schodišti, tak zdoláme celkem 650 schodů. Na bojnickém zámku se natáčely filmy, např.„ Šíleně smutná princezna“.

Druhou zastávkou je muzeum kysucké dědiny. Základní kámen expozice byl položen v říjnu 1974. Lidová architektura dědiny stávající se z obytných domků, hospodářských a technických staveb byla zachráněna ze zatopených obcí Riečnica a Harvelka, které byly později zatopeny vodním dílem Nová Bystrica.

Stavby byly demontovány a znovu postaveny v nynějším muzeu v části Vychylka, co by stálá expozice v přírodě a patří mezi nejrozsáhlejší na Slovensku. Součásti skanzenu je Kysucká lesní železnice, její výstavba byla zahájena v r. 1915 a do r. 1918 byla po jednotlivých úsecích uvedena do provozu. Železnice sloužila pro svoz dřeva, což bylo hlavní pracovní náplní místních obyvatel. Trať původně měřila 29 km, rozchod kolejnic je 760 mm. V současné době trať dosahuje 11 km. Od roku 1991 je vyhlášena za národní kulturní památku SR.

Poslední zastávkou zájezdu byla Stará Bystrica, za účelem zhlédnutí Slovenského orloje. Každou hodinu se otevírá okno a ukazuje se šest soch slovenských apoštolů, vyřezaných z topolového dřeva. Po stranách ve výklencích je umístěno 6 bronzových plastik historických osobností Slovenska. Orloj byl dokončen v r. 2009. Okolí této nádherné stavby je náměstíčko s obecním úřadem a několika hospůdkami.

Všichni účastníci zájezdu se vyjadřovali pochvalně a poděkování všech patří především paní Ivoně Bortlíčkové za přípravu a příjemný strávený den u našich sousedů. Děkujeme a příště… no už se těšíme, děkujeme!

Několik snímků na http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/

Za všechny účastníky Kohut Jiří

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie