Domů » O obci » Informace » Výluka na trati 322

Dovolujeme si informovat o neplánované výluce ČD  s náhradní autobusovou dopravou na trati 322 Český Těšín – Frýdek-Místek, a to v úseku Hnojník – Frýdek-Místek. Jedná se o další, mimořádné doplnění k již probíhající výluce v úseku Hnojník – Český Těšín.

S ohledem na operativní technické zásahy Správy železniční dopravní cesty do průběhu samotných stavebních prací termínová či časová změna vyhrazena.

Veškeré informace také k dispozici na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci „Můj vlak“ a na telefonické lince 221 111 122.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie