Domů » O obci » Informace » Projekt obce: Dobratické centrum volnočasových aktivit

Dobratické centrum volnočasových aktivit – tak jsme nazvali areál u fotbalového hřiště, který chceme v následujících letech rekonstruovat a zvýšit tak jeho úroveň funkční i estetickou. Celý záměr jsme rozdělili na dvě části, a to na rekonstrukci vlastního technického zázemí a na využití přilehlých lesních pozemků k vybudování lesoparku.

V rámci stavby Zázemí vzniknou dvě části, spojené zastřešeným průchodem. V levé části budou šatny se sociálním zázemím, obecní bufet, garáž pro techniku na údržbu areálu, WC pro veřejnost. V pravé části pak bufet sportovců, místnost pro rozhlas a zázemí pro vystupující na pódiu, které bude zvětšeno. Střecha bude využita pro tribunu se sedadly. Taneční parket bude zachován, zastřešená posezení budou opravena a plocha mezi nimi vyrovnána. Na vlastní stavbu budeme v příštím roce žádat o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj.

Lesopark vznikne využitím lesních pozemků, které jsou funkčně k rekreačním účelům určeny a jsou ve vlastnictví obce. Lesními pozemky povede stezka pro pěší, přes potůček budou postaveny tři můstky, vše uzpůsobeno tak, aby byla trasa sjízdná i pro kočárky. Podle funkčního využití zde bude oblast s 12 herními prvky pro děti všech věkových kategorií, kdy pro jejich umístění bude využito terénních nerovností. V části poznávací bude zážitková stezka, poznávání zvířecích stop, naučné tabule. V části odpočinkové pak budou koše pro diskgolf, lavičky k posezení.  Žádost o dotaci nyní podáváme u Státního zemědělského intervenčního fondu, v případě úspěchu bude lesopark vybudován již v příštím roce.

Pro obě části záměru zpracoval projektovou přípravu Ing. arch. Martin Foldyna. V průběhu zpracování byla projednávána v zastupitelstvu obce a nyní vám její podobu můžeme představit v přílohách.

 

RNDr. Alena Kacířová, starostka

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie