Domů » O obci » Informace » Workshop na téma „Péče o blízkého s poruchou paměti – Aktivity s člověkem s demencí

Workshop  se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 v obvyklém čase 15.30-17.30 v SEN centru v Třanovicích (Třanovice 188). Setkání bude lektorovat odbornice v oblasti péče o osoby se syndromem demence., paní Bc. Marta Machová, která se bude mj. věnovat tématu aktivizace osob se syndromem demence, reminiscenci čili práci se vzpomínkami apod.

Další informace naleznete v přiloženém letáčku nebo zde: http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie