Domů » O obci » Informace » Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti podpory podnikání

Přiloženým dopisem informujeme podnikatele  o aktivitách Moravskoslezského kraje v oblasti podpory podnikání, a to konkrétně o spuštění projektu „Rychlá rada“.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie