Domů » O obci » Informace » Informace Římskokatolické farnosti Dobratice k bohoslužbám

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4648-usneseni-vlady-cr-o-zvyseni-poctu-osob-na-bohosluzbach-pro-100-ucastniku-od-11-kvetna.html

 

Jak konkrétně budou bohoslužby v kostele v Dobraticích?

Od 12. května budou bohoslužby takto: V pondělí, ve středu a v sobotu v 8 hodin. Ve čtvrtek a v pátek v 17.30 hod. V neděli v 9 hod. Vždy je třeba hledat upřesnění na daný týden na wéb. farnosti v rubrice ohlášky http://www.farnostdobratice.cz/ohlasky.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie