Domů » O obci » Informace » Informace k měření katastrální mapy – umisťování měřičských bodů na pozemcích

Katastrální úřad provádí v současné době v naší obci měření katastrální mapy pro potřeby nového mapování a v této souvislosti se mohou nacházet  na pozemcích různé měřičské body (zpravidla oranžové barvy) , které však nesouvisejí s hranicemi vašich pozemků.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie