Domů » O obci » Informace » Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v části obce Dobratice 7. 7. 2020

 

07.07.2020 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060706946

Dobratice – Dobratice, okres Frýdek-Místek

117, 162, 166, 338, 395, 396, 406, 414, parc. č. 57/8parc. č. 57/10parc. č. 57/11parc. č. 57/13parc. č. 57/14

****************************************************************************************************************

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060706946 ve Vaší obci / městě:

Dobratice

Dne Od Do
07.07.2020 7:30 15:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie